Číslo smlouvy:..............

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Martin Čablík IČ: 73858951
Hobzíkova 2567/35 OPAVA 74601
Raiffeisen BANK : 2528291001/5500

(dále jen jako poskytovatel) a Uživatelem:

Jméno / Název firmy (fakturační adresa):Ulice / Město / PSČ:

....................................................................................................................

Rodné číslo/datum narození: ........................................................................